Coordinamento SIBA
Archivio/Arkivi

 

INFO / INFORMACIONET

 

L’Archivio multimediale Itinerari Bizantini Puglia-Albania è stato avviato nel 2007 dal Coordinamento SIBA dell’Università del Salento, nell’ambito del Progetto VALT (Valorization of Art, Language and Tourism) - Programma Interreg IIIA Italia-Albania, finanziato dall’Unione Europea, per la conoscenza, la valorizzazione e fruizione dei luoghi di culto bizantino e del patrimonio storico-artistico della Puglia e dell’Albania.
Esso contiene descrizioni, immagini digitali, planimetrie, dati geografici, audio-video e documentari riguardanti chiese bizantine rupestri e subdivo di entrambi i territori, strutture architettoniche, musei e reperti di interesse storico-artistico bizantino, tradizioni ed altri luoghi correlati, con una forte valenza turistico-culturale. Contiene inoltre link a risorse bibliografiche, documentarie, full-text e multimediali, a informazioni georeferenziate, a modelli tridimensionali e ricostruzioni virtuali realizzati dallo stesso Coordinamento SIBA nell’ambito del progetto 3D Database.

L’Archivio, accessibile via Web, in italiano e albanese, all’indirizzo http://sibacatalog.unisalento/itinbiz/, č basato su tecnologie standard e aperte (MySQL, PHP e JavaScript), sull’utilizzo di formati standard per l’accesso e la distribuzione dei documenti e di protocolli standard di comunicazione.
Esso consente, a qualsiasi utente collegato alla rete Internet, la ricerca di un determinato sito, in una determinata localitą e/o provincia della regione Puglia, in una determinata prefettura e/o regione dell’Albania, e l’accesso alla relativa scheda informativa, alle immagini, alla planimetria, ad altre risorse multimediali correlate, a modelli tridimensionali e ricostruzioni virtuali e a informazioni georeferenziate.
L’Archivio multimediale č infatti integrato con alcuni prodotti del progetto 3D Database (http://siba3.unisalento.it/3ddb/), sviluppato dal Coordinamento SIBA nell’ambito del Piano Coordinato delle Universitą di Catania e Lecce, cofinanziato dall’Unione Europea, con il Sistema ESE - Editoria Scientifica Elettronica (http://siba-ese.unisalento.it/home.htm/), con il Catalogo delle Biblioteche di Ateneo (http://siba-millennium.unisalento.it/) e con il WebGIS, l’Archivio geografico degli stessi Itinerari bizantini (http://siba-gisnet.unisalento.it/site/itinbiz/webgis.htm), che consente di visualizzare la distribuzione spaziale dei siti di interesse.

Arkivi multimedial Itinerare Bizantine Pulja-Shqipëria ka filluar në vitin 2007 nga Kordinamenti SIBA të Universitetit të Salentos, brënda Progetto VALT (Valorization of Art, Language and Tourism) - Programit Interreg IIIA Itali- Shqipëri, i financiuar nga Bashkimi Evropian, për njohëjen, valorizimin dhe shfrytëzimin të vëndëve të kultit bizantin dhe të pasurisë historike- artistike të Puljes dhe të Shqipërise.

Esso pėrmban pėrshkrimet, figurat digitale, planimetritėt, tė dhėna gjeografike, zėri- video dhe dokumentar mbi kishat bizantine mbitokėsore tė dyve territorėve, struktura arkitektonike, muzeume dhe mbijetime me interes historike-artistike bizantine, tradita dhe vėnde tė tjera, me njė valencė turistike- culturale shumė tė fortë. Pėrmban link me burime bibliografike, full-text dhe multimediali, informcione tė gjeoreferencuara, modele prej tre pėrmasa dhe rindėrtime virtuale tė realizuara po nga Kordinamenti SIBA, brėnda projektit 3D Database.

Arkivi, i vizitueshėm ndėrmjet Webit, italisht dhe shqip, nė adresėn http://sibacatalog.unisalento.it/itinbiz/, mbėshtetet mbi teknologji standard dhe tė hapėta (MySQL, PHP dhe JavaScript), tek shfryzimi i disa formatave standard pėr hyrjen dhe shpėrndarjen e dokumentave dhe tė protokollave standard tė komunikimit.

Lejon ēdo pėrdorues tė lidhur nė Internet, qė tė kėrkoj njė vėnd, nė njė lokalitet dhe/ ose nė njė provincė tė Rrethit tė Puljes, nė njė prefekturė dhe/ ose Rrethė tė Shqipėrisė, si dhe ashtu hyrjen tek njė skedė informative, tek figurat, tek planimetrin, tek burime tė tjera, modele prej tre pamjesh dhe rindėrtime virtuale me informacione tė gjeoreferencuara.

Arkivi multimedial është i integruar me disa produkte 3D Database (http://siba3.unisalento.it/3ddb), i zhvilluar nga Kordinamenti SIBA brėnda Planit tė koordinuar tė Universiteteve tė Kataniės dhe tė Leēēes, i financiuar nga Bashkimi Evropian, me Sistemin ESE-Editoria Scientifica Elettronica (http://siba-ese.unisalento.it/home.htm/), sëbashku me Katallogët e Bibliotekës të Ateneos (http://siba-millennium.unisalento.it/) dhe me WebGIS, Arkivi gjeografik i Itinerareve bizantine (http://siba-gisnet.unisalento.it/site/itinbiz/webgis.htm), që lejon shikimin e shpërndarjes të vëndeve me interes.Torna all'Archivio / Kthehu tek Arkivi

Home Itinerari Bizantini Puglia-Albania / Home Itinerare Bizantine Pulja-Shqipėria
Home SIBA